Marine LPF- modyfikacja zakres 1,8 – 50MHz + tandem match 1200 W

Tandem match   

Wykonany jest na  2 – ferytach  FT82-43 – jako element podstawowy pomiaru  SWR –   moc  pomiarowa 1,2KW. Dodatkowo można z układu  wyprowadzić  REW i FWD ( R,F protect) do układu   zabezpieczeń stopnia mocy  oraz  napięcie ujemne do sterowania ALC transcivera. PCB może być wykorzystane w zależności od  mocy stopnia PA do  pomiaru i zastosowanych ferytów ( w zakresie 1,8 -50MHz  stosować feryty Amidona  materiał 43 )do wykoanania SWR  metra.

PCB ma wymiary 73×74 mm

Top zdj. staryTanden mach 1200 - ALC

Botton side tan matchZdj z element. R, C, D,

tandem match zdj.

Marine LPF  modyfikacja zakres od 1,8 – 50 MHz

Indukcyjności  LPF Marine  zostały  nie zmienione. Zostały dobrane pojemności  na jak najlepsze  SWR i TL.Kondensatory  zastosowałem SMD  NPO  – 4520 – 3KV. W miejsce MF   wmontowano LPF  na zakres 50MHz.Poniżej dostępna dokumentacja

Schemat LPF mod 4Zdjęcie Marine LPF

 

SWR 1 – 1,8MHz

TL – 1,8 MHz

Pomiar  HP8591E

LPF 1,8 M nowyGóra

TL – 3,5 MHz

SWR- 3,5 MHz pdf

LPF 3,5 M nowy 2Dół

TL – 7 MHz

SWR – 7 MHz

LPF 7 M nowyPrzełącznik

TL 10 – 14 MHz

SWR -10 – 14 MHz

LPF 10 M nowyLPF 14 M nowy

TL – 18 – 21 MHz

SWR – 18 – 21 MHz

LPF 18 M nowyLPF 21 M nowy

TL- 24- 28 MHz

SWR -24 – 28 MHz

LPF 24 M nowyLPF 28 M nowy

TL -50 MHz

SWR- 50 – MHz

Dokumentacja  oryginał 

627, 628 marine band BPF-1

627_628_PA Filters_Marine Bands_VER-1A-1

Spis kompnentów

Komponent liste627 pcb 1-1627 pcb 2-2