Driver ICOM-7400, 746pro 2x RD15HVF1

Wymiana tranzystorów driver ICOM- 7400, 746pro 2 x RD15HVF1

W miejsce tranzystorów 2 SK2975   można zastosować tranzystory RD15HVF1 , które bardzo

łatwo można mocować . Dodatkowo należy zmienić rezystory R5, R6  dla dokładniejszej regulacji Idq.

PCB  na  zdjęciach

Driver RD15 Driver RD15 - 2

Driver RD15 - 3RD15HVF1- opis zrzutDriver Foto RD15