Bufor Panoramy SDR do trx Icom, Yaesu, Kenwood itp.

Układ bufora do panoramy trx -Icom, Yaesu, Kenwood itp. Zastosowano w nim OP – AD8007, ( AD8000, AD 8001). Zastosowanie OP zapewnia dobrą izolację S12 ( z wejścia SDRa do trxa ) oraz można ustawić wzmocnienie w zależności od potrzeb. Wzorowałem się na układzie opublikowanym w Clifton Laboratories. Dla minimalnego obciążenie układu trscv zastosowano wtórnik z FET – J310. PCB ma wymiary 37 x 31 mm. W roli przełącznika zastosowałem tani układ SN74LVC1G3157 analog switch. Dla przepuszczania interesującego nas pasma należy stosować BPF. Sygnał najlepiej pobrać po I – mieszaczu ( I pcz) jak jest wspólny dla wszystkich pasm. Przykładowo podano BPF filtr dla FT-847 – 45MHz i K3 – 8,215MHz.

Synchronizacja trscv z wyjściem IF – FT847 – z SDRuno

Odbywa się to na panelu RX control

1. zablokować LO LOCK ( kolor biały)

2. RSYN1 wyłączony ( kolor biały)

3. Dostroić na odbiór stacji SSB w SDRuno na taką czytelność jak w TRSCV ( taka sama wstęga i szerokość pasma )

4.Włączyć LO LOCK ( wyłączony kolor biały)

5. Ustawiamy częstotliwość SDR na taką samą wartość jak na wyświetlaczu trscv

6. Włączamy RSYN1 – ( kolor pomarańczowy) – mamy zsynchronizowane częstotliwości SDR i trscv

Strojenie częstotliwości odbywa się kółkiem myszki klikając na cyfry wyświetlacza częstotliwości na panelu RX control lub MAIN SP

Przykład BPF 45 MHz opracowanego z pomocą programu Elsie

BPF 8,215 MHZ

Pomiar bufora z filtrem 45MHz – zastosowano cewki SMD wymiar 1008

Przykład gotowej płytki PCB + ekran

Zabudowanie bufora w FT847

zrzut schematu RF – pokazane punkty podłączenia bufora.

Napięcie zasilania 8V – ( na module bufora pominięto układ IC4 )

Zdjęcie zamontowanego bufora

Przykład panoramy SDR – RSPduo

W zakładce MAIN w ORIG – należy wpisać IF – 45.705.000 MHz
W MAIN- otwieramy OPT – i dajemy znaczek swap I and Q chanel -( inwersja LO )
Możemy dodatkowo uruchomić dx claster ( klikamy plugin ) i wpisujemy swój znak

Instrukcja obsługi po polsku jest na stronie SP2pby