PA-70cm

Na bazie modułu   Noki  schemat sterowania wzm. na pasmo 70cm  –  400W  – Uzas  28V

Nokia bias     Sekwencer

MRF9210

lm20