Tandem match 1 – 50- 70 Mhz – 145 MHz

Zrobiłem nowe PCB uniwersalne – można zrobić wskaźnik lub miernik SWR + pomiar mocy. Co chcemy zrobić decyduje dokładność pomiaru np- diody, diody + OP, AD8307, AD8307 + OP w układzie tradycyjnym ( miernik wychyłowy) lub procesor z LCD itp. Układ pomiarowy z AD8307 bazuje na projekcie Paula Kiciaka N2PK z modyfikacjami. Można zrobić SWR meter na pasmo 2M – z trymerami C do kompensacji o dobrych parametrach ( directivity – kierunkowość) > 40 dB. Ograniczeniem jest materiał ferrytowy – zrobiłem próby z ferrytami z materiału 61 z mocą 100W – próby z większymi mocami w toku. Poprzez regulację położenia lini przechodzącej przez środek trafa 2 można ustawić optymalne direcivity + regulację C1,2,3, dla pasma 2 m.

Mając  VNA 500 , generator SME03, analizator HP 8591E  zrobiłem pomiary   mostka SWR  – tandem match.  Mając  różne rdzenie ferrytowe   –  chciałem sprawdzić  jakie parametry   można uzyskać  stosując różne kombinacje.    Jako  pierwotne uzwojenie zastosowałem sztywne kable RG142, RG401, łatwe  w lutowaniu  ( wytrzymują temperaturę do 200 stopni) .  Zrobiłem  próby  z nawijaniem  transformatorów  T1, T2  w jednym kierunku  lub przeciwnym. Ekran  zrobiony z laminatu FR4   – dwustronny.  Terminatory 50 om  stosowałem  R$S  i  Mini Circuits . Parametr  decydujący o jakości tandem match to  directivity  ( kierunkowość).   Tłumienie w torze  głównym  jest pomijalne < 0,18 dB  dla dokładnego  pomiaru  należy stosować   w VNA głowicę z detektorem liniowym. Newralgicznym  elementem tandem mach jest transformator napięciowy, jego  parametry są zależne od max mocy pomiarowej  ( nasycenie ferrytu, temperatura Curie).  W praktyce przyjmuje sie  dla trafa napieciowego   aby  dla najniższej  częstotliwości    XL  było większe    ( 7 -10)   x   rezystancja  mostka ( 50 om)    Transformator  prądowy  nie    jest tak  krytyczny dlatego można stosować  mniejsze  wymiary . Ilość  zwoi  ( 10 – 40) jest   ograniczona  długością  przewodu  która nie powinna przekraczać 0,1 długości fali  dla najwyższej częstotliwości  dla 30 MHz  < 1,2 m  a dla  50 MHz  długość  < 67 cm (  występują  większe błędy fazowe).   W tandem match    stosując  diody jako element  detektora  możemy to stosować  jako wskażnik PA, SWR  ale jest to obarczone  błędem wynikającym z nieliniowości  diody. Większą dokładność   uzyskamy przez  zastosowanie  układu  logarytmującego np. AD8307  i   mikroprocesora  z korekcją błędów.

Referencje:

  1. http://k6jca.blogspot.com/2015/01/notes-on-directional-couplers-for-hf.html
  2. http://g3ynh.info/zdocs/bridges/index.html
  3. http://www.telepostinc.com/Files/phipps-1.pdf
  4. https://www.giangrandi.org/electronics/tandemmatch/tandemmatch.shtml
  5. https://dl6gl.de/swr-messbruecke-mit-software-korrektur-der-diodenkennlinie
  6. http://michaelgellis.tripod.com/direct.html

Schemat  pomiarowy

Schemat pomiaru tan mach 3

T1 FT50 – 43   T2 FT114-43

FT50-43, FT114-43 ekranFT50-43, FT114-43 BE opis

Tabela FT50-43 FT114-43 porówm ekra 2

T1 FT50-43   T2 -4W620

Tan mach - 4W620-2T- nach FT50-43, FT4W620

Tabela FT50-43 4W620

T1 FT50-43  T2 FT82 -43 x2

FT50-43 FT82-43 x 2T- mach FT50-43- FT82-43 x 2

Tabelka FT50-43 FT82-43 x2

T1  T68 – 61    T2 FT140-61  w obudowie hammond

Tan mach - hamond opisOpis T68-61- FT140-61

Tabelka tan match

Pomiar  tandem match –  zastosowany  w FS264   T1 FT82 – 43 – 17 zw   T2 FT82-43 –   17 zw

FS264

FS264 zbiorowyTabela - dla FS-264