Przyrządy pomiarowe

Przyrząd do pomiaru parametrów odbiorników cyfrowych
(analogowych)
DUC SDR – pomiar NPR (współczynnik mocy szumów)