Analizator EU1KY

Analizator  EU1KY   –     PCB opracowane przez SP5FCS,  SP5CGI   I2C   wyprowadzone ze złącza  CN7 piny 9,10  ( nie trzeba ingerować w moduł discovery). W wersji  do 450MHz   zastosowacć   gniazdo typu N. Analizator  zmontowany w obudowie Hamond      HM- 1455N1601  ( możliwość  łatwego wysuwania  modułu  z obudowy) np dla HW calibracji.

Analizator  zapisuje pliki w formacie  Touchstone (S1P)   i można w  programie Antscope  analizować  parametry odbiciowe  -( moduł współczynnika odbiciowego  w dB,  fazę współczynnika  odbicia w stopniach)  względem  impendancji 50 om,  także można to robić w programie RFsim.

AA EU1KY manual analizatora

AnalizatorEU- FCS

 

 

 

Zd 2      Zd 6

 

Zd 7     Zd 1

Zd 8         Zd 5

2017-3 2017-5

2017-4 2017-2

 

Pomiar  analizatorem  HP8591E   – włączona funkcja  generator

HP - 50 MHz  HP - 100 MHz

HP - 200 MHz HP - 210 MHz harm

HP - 300 MHzHP - 450 MHz

HP-150 MHz  Zd1

Antsc145 M Antsc435 5om

Antsc435 S11 Antsc435 Sm

Antena GP   – 7 MHz

SWR-7Mh  SWR-7Mh-2

GP  – 28 Mhz,  21 Mhz

SWR- 28 Mh  SWR- 21-28 Mh

Delta 7Mhz

Delta-7Mh  R- X -Delta -7

Pomiar BPF 7Mhz                                                    trafo  1:4  FT43 – 202

SWR BPF-7   Tr41

Pomiar LPF

7 Mhz                                                                                    14 Mhz

LPF 7 Mh  LPF 14 Mh