SWR meter – FS-264 Farun modyfikacja

SWR meter FS-264   przeznaczony jest do pomiaru w zakresie 26 -30MHz  dla CB. Zastosowanie jako elementu  mostka pomiarowego „tandem matcha”  powoduje że mamy SWR metr  do pomiaru w zakresie 1,8  do 50 MHz  w  podzakresach  10W , 100W , 1KW. Po  wymianie elementu pomiarowego  należy   wykonać kalibrację  – dla poszczególnych  zakresów  PR- kami   (wykorzystano istniejące PR – ki )  dla mocy padającej  SWR  Forward   i odbitej  SWR Reverse. 

 

 

Td mach 3Td mach 4Td mach 5Td mach 2Td mach 1