PA -HF- DMOS – D1028UK, D1029UK, BLF368 itp. 100W i 200W

   • sterowanie wentylatorem oraz możliwość ustawienie progu zadziałania po przekroczeniu temp. dopuszczalnej 95 C – włącza się tłumik, ograniczając moc wyjściową PA
   • możliwość ograniczenia mocy ( tłumik na diodzie pin ) np. przy zał. skrzynki antenowej
   • monitorowanie prądu PA z możliwością ustawienia progu zadziałania,układ działa na zwieranie napięcia biasu do masy ( zatrzask na tranzystorach pnp-npn)odblokowanie następuje po zwolnieniu PTT
   • stabilizacja temperaturowa napięcia biasu stopnia końcowego LM431 + termistor ( możliwość regulacji nachylenia charakterystyki U-biasu)
   • zabezpieczenie przez podaniem napięcia o odwrotnej polaryzacji i przed przekroczeniem napięcia dopuszczalnego na transilach
   • możliwość podania napięcia > 0,7V – np. od zbyt dużego SWRnastępuje ograniczenie mocy wyjściowej

 

PCB D1028,  Wzm - D1028-317 P

PA podw, 5PA podw, 2PA podw, 4 mmPA podw, 6

PA- bok2   trafo T2   drivera  – z ekranu kabla koncentrycznego

rdzeń  –    RRH-95-50-190 x 2

Pomiar wzm D1028Sch. blok.pom IMD3,5

 

Pomiar IMD

IMD3,5 pasmo 7Mhz – 100W

Mocowanie tranzystorów

Podkładki CU mocuje na  foli grafitowej Kerafol

kerafolia-moc

Folia grafitowa Kerafol 90/10, 5.5 W/mK, 0.2 mm, 190 x 190 mm

Kerafolia

Wersja 200W –  Uz – 26- 28V

 

Wzm - D1028-317 w28

 

 

Spis  elementów 

lista D1028UK

Radiator typ A4291

radiator1opradiator3op