Wzmacniacz małej mocy 1,6 – 70MHz, 5W – IMD > 33 dBc z tranzystorami BFG135, RD16HHF

Wzmacniacz małej mocy  z tranzystorami BFG135, RD16HHF  pracujący w klasie A.  Jest to cześć projektu drivera do sterowania wzmacniaczem  większej mocy o małym IMD3,5,7. Zdjęcie płytki prototypowej poniżej.  PDF  Pomiar i opis

Photo C2Photo TOP

Foto RD16PCB 2

Wzmacniacz  w wykonaniu Staszka SP2GNB

1-12

RD16 qrp 1

Zrzuty pomiarów

RLRL-wynik

Pasmo przenoszenia  w funkcji F  –  TL  wzmacniacza

SWR wykresSWR - wynik

SWR

Pomiary analizatorem HP8591E  + ATT 50 dBm

Out- inp 3dBmIMD3,5,7

IMD5Bez LPF

PO LPFDelta 500 Hz

Odziaływanie  sprzęzenia zwrotnego  feedback   D-G   RD16HHF

Bez feedbeckZ feedbeck

Out w -P

Wzm – z trafo  wyj. L2  1 : 9

Schemat ideowy