Modyfikacja FT847 – 70MHz – TX – RX

BPF oryginał opisOpis oryg. 70

OPis BPF TX po modBPF - 70 MHz - opis dB

BPF - 70 MHzBPF opis - wart.

 

pomiar analizatorem HP8591E

70 M - przed mod70 M - po mod

 

PA - c- 470pF

Uwaga – należy usunąć C5051 – 470pF – PA – HF

Moc wyjściowa po modyfikacji  – 70W  –  Ipa –  14A !

BPF – RX – 70MHz

BPF - RX 70 MhzBPF - RX - 4BPF -RX - 3RF jpg - TX - RX - BPF