NWT 500 + mostek impendancji Częstościomierz 50 Hz – 8GHz

Przykład mostka impedancji  współpracujący z VNA 500

opis-mostka2

mostek-impedancji

Interfejs  HP8591E   do zapisu  pomiarów w JPG   

Analizator  ma możliwość zapisywania przebiegów w formacie JPG na PC –  jeżeli jest  opcja  043  z wyjściem  RS232  do którego  jest oprogramowanie darmowe  na stronie KE5FX     http://www.ke5fx.com/gpib/readme.htm

Poniżej  schemat  interfejsu  jaki stosuje do zapisu na PC

Interfejs HP8590-2

Częstościomierz  50 Hz  –   8 GHz 

Projekt częstościomierza o dużej dokładności  z podstawą  czasu  bramkowania   jeśli wykorzystujemy  generator synchronizowany GPS – 10MHz. Zaletą  jest pomiar on – line  z dużą dokładnością. Podstawą jest moduł  częstościomierza projektu  SP3HSV          pdf         Freqmetr_instrukcja-1

Schemat generatora 10MHz

Gen 10Mhz micRostar

Wejscie 50Hz - 250MHz

HMC128- 2

Przykład pomiaru korzystając z interfejsu

Pomiar SP3HSV