Zabezpieczenie nadnapięciowe i nadprądowe DC- 12- 60V – 50 A

Zabezpieczenie można stosować w urządzeniach gdzie przekroczenie ustalonego napięcia i prądu należy szybko wyłączyć . Zakres przekroczenia napięcia ustawiamy pot. P3 – zakres od 6V do 60V -DC, natomiast zakres prądowy pot.P2 – zakres od 1 do 50A – DC. Szybkość zadziałania to około < 100 uS. Do pomiaru prądu wykorzystano spadek napięcia na rezystorze pin 5 – IS BTS50085 proporcjonalnego do obciążenia. Wyprowadzenie J1 można wykorzystać do podłączenia miernika 100uA lub LCD a do kalibracji służy potencjometr P1. Przycisk reset S1 nie musi być podłączony – jeżeli mamy możliwość wyłączenia zasilania, to po czasie układ samoczynnie się resetuje. Wyprowadzenie J2 służy do podłączenia diod LED 1 i 2 – które informują jakie zabezpieczenia zadziałało. Moduł w wersji 2 jest mniejszy bez wyprowadzenia pomiaru prądu.

Moduł w wersji 2